ZENO 电热水壶 KT129980,双层,不锈钢,1.8L
ZENO 电热水壶 KT129980,双层,不锈钢,1.8L
ZENO 电热水壶 KT129980,双层,不锈钢,1.8L
ZENO 电热水壶 KT129980,双层,不锈钢,1.8L
ZENO 电热水壶 KT129980,双层,不锈钢,1.8L
双层不锈钢,1.8L,防烫结构设计
0 Review
CA$69.99
CA$79.99
Add to wish list
Quantity
+
ZENO 电热水壶 KT129980,双层,不锈钢,1.8L
  • 双层防烫结构,开水后锅身不烫手
  • 防水温控
  • 下开关手柄,长时间烧水手柄不烫手
  • 壶身外观大,壶嘴开口大,方便内部清洁
  • 双金防干烧温控
  • 内锅为一体式不锈钢

 

ZENO 电热水壶 KT129980,双层,不锈钢,1.8L